PRESENTATIES

TOP PRESENTATIES: zowel theoretisch als praktisch, zijn en worden gedaan op verzoek van:

1. voor Verenigingen van:

1.1  Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

1.2  Koninklijke Nederlandse Zwem Bond

1.3 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond

1.4 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie

NSTVdiaprsentatie

2. voor Nationale Sportbonden:

Besturen en Technische Commissies

3. voor Trainer/Coach Cursussen

bij KNHB, KNZB, KNSB

4. voor Sportartsen,

Sportfysiotherapeuten en Sportdieetisten

FRUIT

JG JvH leidse plein